20 apr 2015
Olika typer av diamanter

Diamantens fyra C:n

Trots att diamanten är den hårdaste av alla ädelstenar är dess sammansättning den enklaste av dem alla. Det är rent kol, samma som grafiten i en blyertspenna men kol som kristalliserats. Diamanten är 85 gånger hårdare än korund (safir och rubin).

När vi graderar diamanter använder vi oss av fyra C:n:

  1. Carat
  2. Clarity
  3. Colour
  4. Cut

Carat

Carat är ett viktmått, en carat är lika med 0,2 gram och delas i 100 hundradelar, t ex 10 hundradelar= 0,10ct. Måttenheten carat har ett historiskt ursprung från köpmännen i mellersta Östern. De använde sig av frön från Johannesbrödträdet som motvikter till sina balansvågar.

Clarity

När diamanterna bildas genom kristallisering ur kol uppstår födelsemärken. Dessa märken kallar vi för inneslutningar och det är deras antal, storlek och läge som, i 10 gångers förstoring, avgör diamantens klarhet.

Huvudgrader Undergrader
(över 0,47ct)
Luppren helt fri från inneslutningar FL
IF
vvs mycket mycket små inneslutningar vvs1
vvs2
vs mycket små inneslutningar vs1
vs2
si små inneslutningar si1
si2
p tydliga inneslutningar p1
p2
p3

Colour

Diamanter finns i alla färger men de vanligaste nyanserna är gulaktiga. Diamanternas färg eller avsaknad av färg bedöms genom att man jämför diamanterna mot s k jämförelsestenar. Fullständigt färglösa diamanter är mycket sällsynta och betingar ett högt pris. Andelen ”River” i smyckediamanter är mindre än 1%, Top Wesselton omkring 5% och Wesselton runt 10%.

GIA SCAN DN
D + E River
F + G Top Wesselton
H Wesselton
I Crystal
J Top Crystal
K + L Top Cape
M + N Cape
O-R Light Yellow
S-Z Yellow

Olika typer av diamanter

 

Cut

Slipning är en kvalitetsegenskap medan färg, vikt och klarhet är sällsynthetsfaktorer. Proportionen på en slipad diamant har störst betydelse för stenens briljans = dess förmåga att fånga det vita ljuset och reflektera det tillbaka till ögat. Dess dispersion/eld = förmågan att bryta ljuset i regnbågens färger. Det finns fyra kriterier för bedömning:

  • Mycket god
  • God
  • Medelgod
  • Dålig