28 sep 2021

Här en variant på våran egen enstensring. Denna med något infilad ringskena och i platina.

Diamant

Platina