01 okt 2017

Enstensring

En lite annorlunda enstensring. Här sitter en prinsesslipad diamantni en vitguldsring. Stram i formgivningen ,lite funkiskänsla.

Diamant

Vitguld