08 aug 2018

Enstensring

Nu drar vi igång igen med en ny säsong. Romantiken verkar fortfarande spira där ute vilket den här enstensringen kan vara ett bevis på.

Vitguld och brilljantslipad diamant