28 aug 2018

Enstensring

Enstensringen popularitet verkar hålla i sig. Här en sk trådfattning i vitguld med ca en 0,text brilljantslipad diamant.