09 jan 2019

Enstensring

Enstensringen behåller sin tjuskraft över kunderna. Här en cushion slipad diamant