18 nov 2015

Handstansade bokstäver

PSX_20160316_132642

Handstansade bokstäver innebär att man måste stansa varje bokstav separat. Det ger en levande effekt,ett slags flöde. Man slår aldrig exakt lika hårt och aldrig exakt på samma avstånd som den tidigare bokstaven.