14 sep 2016

Nåt som kan vara svårt….

Nåt som kan vara svårt är att förmedla bilden av ett smycke. D v s bilden som vi har till kunden. Det enklaste är ,tycker vi, att låta kunden följa arbetet. Komma och titta och prova någon gång. Så här kan det se ut från skiss till färdigt smycke.